genealogischgoed » Wat maakt een genealogische internetpublicatie goed?

Een genealogische internetpublicatie komt in aanmerking voor de titel genealogischgoed 2009 als deze:

 • gaat over een genealogisch onderwerp, stamboomonderzoek, archieven (interessante bronnen), voorouders of familienamen;
 • door de auteur zelf is geschreven (geen vertalingen of kopieën van andere publicaties);
 • via Internet vrijelijk toegankelijk is (zonder betaling of inloggen);
 • inhoudelijk en taalkundig juist is en in het Nederlands, Fries of Nederlands dialect is gesteld.


De waardering voor een genealogische internetpublicatie zal hoger zijn als de publicatie bijvoorbeeld:

 • creatieve teksten bevat (niet alleen standaardteksten van stamboomprogramma's);
 • is voorzien van bronvermeldingen en biografische informatie;
 • inspirerend, uitnodigend en/of origineel is;
 • is voorzien van afbeeldingen zoals foto's (met beschrijvingen) en scans (met bronvermeldingen);
 • verhaalt over de gevolgde wijze van onderzoek (methodiek);
 • een context geeft, bijvoorbeeld in de vorm van tijdbalken, lokale geschiedenis en oude kaarten;
 • inhaakt op actualiteit cq. een relatie legt tussen verleden en heden;
 • gebruik maakt van Internet technologie, zoals Google Maps, Flickr diapresentatie, links naar andere relevante artikelen/bronnen/organisaties;
 • gevonden wordt door zoekmachines als Google.


Lees ook de spelregels voor meer informatie over de voorwaarden van deze verkiezing.