genealogischgoed » Spelregels

Doelstelling

Het doel van de genealogischgoed verkiezing is om het op Internet publiceren van genealogische artikelen te stimuleren en hierbij nadruk te leggen op de kwaliteit van deze genealogische publicaties.

Met deze verkiezing wil de organisatie de inspanning belonen die iemand vorig jaar heeft verricht aan een genealogische internetpublicatie.

Regels

Elke verkiezing heeft enkele spelregels nodig, voor genealogischgoed zijn dat de volgende:

 1. Om mee te dingen in de genealogischgoed verkiezing dient het een originele (door auteur vervaardigde) genealogische internetpublicatie te betreffen.
 2. Onder publicatie wordt in deze verkiezing een online werk (informatieoverdracht) bedoeld zoals een enkele webpagina, een website, een blogposting, een forumbijdrage, video of presentatie.
 3. De publicatie dient in 2009 in het Nederlands, Fries of Nederlands dialect te zijn gemaakt, waarbij verwijzingen naar buitenlandse artikelen, onderzoek en bronnen zijn toegestaan.
 4. De publicatie dient voor iedereen vrijelijk toegankelijk te zijn, zonder betaling of inloggen.
 5. De publicatie dient voldoende kenmerken van een goede genealogische internetpublicatie te hebben.
 6. Alle bezoekers van de genealogischgoed verkiezingswebsite mogen tussen 15 januari en 5 februari 2010 suggesties doen voor publicaties ter deelname aan deze verkiezing. Deze nominaties zullen vervolgens door de organisatie worden bekeken en worden opgenomen in de verkiezing. De organisatie heeft echter het recht om artikelen te weigeren, maar zal dit in principe niet doen zolang artikelen voldoen aan de spelregels.
 7. Internetpublicaties van juryleden en publicaties uit naam van de participerende organisaties zijn uitgesloten van deze verkiezing (publicaties op persoonlijke titel van leden van verenigingen of medewerkers van organisaties zijn wel toegestaan).
 8. De winnaar wordt gekozen door het stemgedrag van de bezoekers. Stemmen is mogelijk vanaf 6 februari 2010 tot en met 26 februari 2010 (zie ook de paragraaf Belangrijke data).
 9. Elke bezoeker mag maar één stem uitbrengen. Met behulp van technische hulpmiddelen tracht de organisatie veelvuldig stemgedrag met als doel oneigenlijke beïnvloeding van de uitslag van de verkiezingen te voorkomen.
 10. De organisatie heeft het recht publicaties uit de competitie te verwijderen, indien er indicaties zijn dat de uitslag op oneigenlijke manieren wordt beïnvloed.
 11. De internetpublicatie met de meeste stemmen wint de titel genealogischgoed en de bijbehorende publieksprijs. Door een deskundige jury wordt nog een winnaar bepaald. Ook deze publicatie mag de titel genealogischgoed dragen en ontvangt de juryprijs. Bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op 1 maart 2010.
 12. De organisatie behoudt zich het recht voor om op basis van ervaringen en feedback deze spelregels verder uit te breiden met als doel de verkiezingen transparanter en/of eerlijk te laten verlopen.

Belangrijke data

Tijdbalk